Projektová činnosť

Medzinárodné

CHIME_NPV - Kvantifikácia nefotosyntetickej vegetácie z budúcej misie Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment
Towards quantification of non-photosynthetic vegetation from Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Halabuk Andrej, PhD.
Anotácia: Aktivity projektu predstavujú štúdiu uskutočniteľnosti pridanej hodnoty satelitne založeného hyperspektrálneho snímkovania pre mapovanie nefotosyntetizujúcej vegetácie (NPV) v poľnohospodárskej krajine. Skúmajú sa inovatívne prístupy a efektívne algoritmy pre kvantifikáciu NPV s použitím produktov nedávnych satelitných platforiem PRISMA a EnMAP. Okrem toho sa údaje relevantné pre NPV priebežne zhromažďujú prostredníctvom špecifických terénnych kampaní v rôznej mierke (od pozemku po celý región).
Doba trvania: 2.4.2022 - 1.4.2024