Základné info

Košánová, Svetlana Ing.

Interná doktorandka
Tel.: 02/32293647
Hodnotenie stavu a dynamiky poľnohospodárskej krajiny s využitím diaľkového prieskumu Zeme