Zoznam pracovníkov

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Adamčeková, Edita
Odborná pracovníčka
edita.adamcekova@savba.sk 02/20920302
Bača, Andrej, Mgr., PhD.
Vedecký pracovník
andrej.baca@savba.sk 02/ 2092 0350
Barančok, Peter, RNDr. , CSc.
Samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
peter.barancok@savba.sk 02/20920304
Barančoková, Mária, RNDr., PhD.
Vedecká pracovníčka
maria.barancokova@savba.sk 02/20920305
Baránková, Zuzana, Ing., PhD.
Vedecká pracovníčka
zuzana.valkovcova@savba.sk 02/20920306
Behílová, Anna
Odborná pracovníčka
anna.behilova@savba.sk 02/20920307
Bezák, Peter, Mgr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
peter.bezak@savba.sk 02/20920351
Bohunická, Tatiana
Odborná pracovníčka
tatiana.bohunicka@savba.sk 02/20920328
Boltižiar, Martin, prof. PhDr. RNDr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
martin.boltiziar@savba.sk 037/7335738
Borovská, Jana, RNDr., PhD.
Vedecká pracovníčka
jana.borovska@savba.sk 02/20920368
Borovský, Igor, Ing.
Odborný pracovník
igor.borovsky@savba.sk 02/20920369
David, Stanislav, doc. PaedDr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
stanislav.david@savba.sk 037/6943136
Dobrovodská, Marta, RNDr., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka, vedúca oddelenia
marta.dobrovodska@savba.sk 02/20920310
Dubcová, Magdaléna, RNDr.
Interná doktorandka
magdalena.dubcova@savba.sk 02/20920325
Ďuricová, Helena
Gajdoš, Peter, RNDr., CSc.
Samostatný vedecký pracovník, vedúci pobočky Nitra
p.gajdos@savba.sk 02/20920355
Gašparovičová, Petra, Mgr.
Interná doktorandka
petra.gasparovicova@savba.sk 02/20920359
Gerhátová, Katarína, Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
katarina.gerhatova@savba.sk 02/20920356
Grambličková, Silvia, Mgr.
interný doktorand
silvia.gramblickova@savba.sk 02/20920363
Halabuk, Andrej, Mgr., PhD.
Vedecký pracovník
andrej.halabuk@savba.sk 02/20920357
Halada, Ľuboš, RNDr., CSc.
Samostatný vedecký pracovník, zástupca riaditeľky
lubos.halada@savba.sk 02/20920 358
Haladová, Ivana, Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
ivana.haladova@savba.sk 02/20920335
Hreško, Juraj, prof. RNDr., CSc.
Samostatný vedecký pracovník
nrukhres@savba.sk 037/7335738 kl. 216
Hrnčiarová, Tatiana, prof. RNDr., CSc.
Vedúca vedecká pracovníčka
tatiana.hrnciarova@savba.sk 02/20920314
Hutárová, Daniela, Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
daniela.babicova@savba.sk 02/20920303
Chasníková, Silvia, Mgr.
Odborná pracovníčka VŠ
silvia.chasnikova@savba.sk 02/20920325
Izakovičová, Zita, doc. RNDr., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka, riaditeľka
zita.izakovicova@savba.sk 02/20920334
Izsóff, Martin, Mgr.
Interný doktorand
martin.izsoff@savba.sk 02/20920360
Jablonická, Agáta, Mgr.
Vedúca sekretariátu riaditeľa
agata.jablonicka@savba.sk 02/20920316
Kalivoda, Henrik, Mgr., PhD.
Vedecký pracovník, zástupca riaditeľky
henrik.kalivoda@savba.sk 02/20920319
Kalužáková, Eva
Kanka, Róbert, RNDr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
robert.kanka@savba.sk 02/20920321
Kenderessy, Eva, Mgr., PhD.
Odborná pracovníčka – redaktorka
Kenderessy, Pavol, Mgr., Ph.D.
Vedecký pracovník
pavol.kenderessy@savba.sk 02/20920322
Klimantová, Alexandra, Mgr., PhD.
Vedecký pracovník
alexandra.tothova@savba.sk 02/20320359
Kocmanová, Alexandra , Mgr.
Odborná pracovníčka – knnihovníčka
kniha-uke@savba.sk 02/20920323
Kollár, Jozef, Mgr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
j.kollar@savba.sk 02/20920324
Krajčovičová, Cecília
Krnáčová, Zdena, RNDr., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka
zdena.krnacova@savba.sk 02/20920326
Kubáčková, Andrea, Mgr.
Odborná pracovníčka
andrea.kubackova@savba.sk 02/20920316
Kubicová, Zuzana, Ing.
Vedúca ekonomicko-technického úseku
zuzana.kubicova@savba.sk 02/20920329
Laco, Ivan, Mgr.
interný doktorand
ivan.laco@savba.sk 02/20920317
Lagovský, Vladimír
vladimir.lagovsky@savba.sk 044/5295273
Lieskovský, Juraj, Mgr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
juraj.lieskovsky@savba.sk 02/20920361
Lucová, Miloslava, Ing.
Odborná pracovníčka
miloslava.lucova@savba.sk 02/20920328
Maňkovská, Blanka, Ing., DrSc.
Vedúca vedecká pracovníčka
bmankov@stonline.sk 0455429007
Matušicová , Noémi, RNDr., PhD.
Vedecká pracovníčka
noemi.matusicova@savba.sk 02/20920362
Miklós, László, prof. RNDr., DrSc.
Vedúci vedecký pracovník
miklos@vsld.tuzvo.sk
Miklósová, Viktória, RNDr.
Interná doktorandka
viktoria.miklosova@savba.sk 02/20920336
Mojses, Matej, Ing., PhD.
Vedecký pracovník
matej.mojses@savba.sk 02/20920363
Moyzeová, Milena, RNDr., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka
milena.moyzeova@savba.sk 02/20920315
Orbánová, Eva
Odborná pracovníčka-redakčná tajomníčka
eva.orbanova@savba.sk 02/20920333
Oszlányi, Július, Ing., CSc.
Vedúci vedecký pracovník
julius.oszlanyi@savba.sk 02/20920309
Palaj, Andrej, Mgr.
Interný doktorand
andrej.palaj@savba.sk 02/20320312
Piscová, Veronika, Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
veronika.piscova@savba.sk 02/20920360
Ponecová, Zuzana, Mgr.
Odborná pracovníčka
zuzana.ponecova@savba.sk 02/20920364
Rusňák, Tomáš, Mgr.
Interný doktorand
tomas.rusnak@savba.sk
Šancová, Olivia
Odborná pracovníčka
olivia.sancova@savba.sk 02/20920328
Šatalová, Barbora, Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
barbora.satalova@savba.sk 02/20920306
Ševčíková, Helena
Odborná pracovníčka
helena.sevcikova@savba.sk 02/20920339
Špulerová, Jana, Ing., PhD.
Vedecká pracovníčka, predsedníčka Vedeckej rady
jana.spulerova@savba.sk 02/20920341
Štefunková, Dagmar, Ing., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka, vedecká tajomníčka
dagmar.stefunkova@savba.sk 02/20920342
Uhrin, Jozef
Vlachovičová, Miriam, Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
miriam.vlachovicova@savba.sk 02/20920313