23. novembra 2017

Landscape diversity and biodiversity – 18th Symposium

Change of date!

„Landscape diversity and biodiversity“

organized by the

Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences

Constantine the Philosopher University in Nitra

Slovak Ecological Society by the Slovak Academy of Sciences

April 2019 Congress Centre Smolenice SAS, Slovakia

1_announcement.pdf

2. novembra 2017

Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska

Nová monografia:

„HISTORICKÉ ŠTRUKTÚRY POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINY SLOVENSKA“

Špulerová, Jana – Štefunková, Dagmar – Dobrovodská, Marta a kolektív
ISBN: 978-80-224-1570-5

Dielo prináša viacero nových vedeckých poznatkov vo sfére výskumu historických štruktúr krajiny, pričom väčšina z nich vychádza z autentického vlastného terénneho výskumu. Po úvodných teoretických východiskách a metodológii práce sa autori zaoberajú historickými štruktúrami poľnohospodárskej krajiny v rôznych kontextoch. Záverečné tri kapitoly sa venujú možným scenárom vývoja krajiny (na vybranom príklade Liptovskej Tepličky), prehľadu jestvujúcich právnych nástrojov na zachovanie historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny a SWOT analýze týchto štruktúr.

Kde sa dá kúpiť?

29. septembra 2017

Global megatrends and Landscape 2018

Global megatrends and Landscape – REGIORESOURCES 21-2018

17. – 19. April 2018, Smolenice Castle, Slovakia

AIM OF THE CONFERENCE is to develop creative discussion in the research of assessment of global megatrends and elimination of their negative consequences and impacts on the landscape and society.

All important information including Registration in Leaflet RegioResources 21-2018

20. augusta 2017

Zlatý kosák 2017 pre Ústav krajinnej ekológie SAV

Ministerka Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky udelila v rámci „AGROKOMPLEX 2017“ titul

„ZLATÝ KOSÁK“

pre Ústav krajinnej ekológie SAV za publikáciu venovanú historickým krajinným štruktúram poľnohospodárkej krajiny Slovenska.

uke-kosak-1 uke-kosak-2

ZLATY KOSAK 2017 .pdf

15. mája 2017

ALTER-Net Policy brief – June 2017

Posledná medzinárodná konferencia projektu ALTER-Net „Nature and Society: Synergies, Conflicts, Trade-offs“ ktorá sa uskutočnila 2.-5.mája v belgickom Ghente priniesla viacero zaujímavých výsledkov,  predovšetkým ponúkla možnosti prepojenia vedy a vedeckých výsledkov s politickou a decíznou sférou.

Dokument obsahujúci tieto linky je možné stiahnuť tu.

 

 

6. septembra 2016

Teatime4science

V rámci globálnej štúdie Teatime4science zteatime4science-logoapája Ústav krajinnej ekológie SAV do dekompozičného experimentu aj slovenských žiakov a skautov.

Dekompozičnej štúdie Teatime4science sa zúčastnia žiaci ZŠ kpt. Nálepku (https://trojka.edupage.org/) v Novom meste nad Váhom a slovenskí skauti zo 41. zboru T. G. Masaryka v Topolčiankach. Vo vedeckom výskume sa dekompozícia zisťuje použitím vrecúšok z nylonovej sieťoviny, obsahujúcich rastlinný materiál. Vrecúška sú zvážené a zakopávajú sa do pôdy, po dlhšej dobe sa vykopávajú a opäť vážia. Strata na váhe predstavuje materiál, ktorý sa rozložil (návod ku stiahnutiu: http://www.teatime4science.org/wp-content/uploads/Czech.pdf). Túto jednoduchú a lacnú metódu merania rýchlosti rozkladu prostredníctvom zakopávania čajových vrecúšok vyvinula Judith Sarneel z univerzity Umeå University vo Švédsku, v spolupráci s vedcami z Holandska, Rakúska a Vetenskap & Allmänhet vo Švédsku. Vedecká hodnota novej metódy už bola potvrdená a pokusy prebiehajú v súčasnej dobe v rôznych štátoch po celom svete. Žiaci a skauti zakopú  čajové vrecúška Green tea Lipton a Rooibos Lipton v júni 2017, v septembri 2017 ich vyberú a zvážia. Zistené údaje vložia na stránku projektu (www.teatime4science.org), ktorá zároveň poskytuje všetky informácie o experimente.

Kontaktná osoba za ÚKE SAV: Mgr. Veronika Piscová, PhD., e-mail: veronika.piscova@savba.sk

TBI Czech.pdf

sam_1349 sam_1395 sam_1402 sam_1405zs-kpt-nalepku-nm

13. júna 2016

Landscape and Landscape Ecology

17th International Symposium, 27 – 29 May, 2015, Nitra SlovakiaSLE 2015

Book of abstracts for download

Book of proceedings for download

Link na webstránku sympózia