6. septembra 2016

Podujatie Týždeň vedy a techniky

Ústav krajinnej ekológie SAV

si Vás dovoľuje pozvať na vedecko-popularizačné podujatie
v rámci

Týždňa vedy a techniky na Slovensku
Deň otvorených dverí
na tému

Výskum vidieckej krajiny

10. november 2016

Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, Bratislava
Zasadacia miestnosť (1. poschodie)
10,00 hod. -15,00 hod.

Program TVT_(.pdf)

13. júna 2016

Landscape and Landscape Ecology

17th International Symposium, 27 – 29 May, 2015, Nitra SlovakiaSLE 2015

Book of abstracts for download

Book of proceedings for download

Link na webstránku sympózia