15. mája 2017

NATUR EXPO BRNO

Ústav krajinnej ekológie SAV na NATUR EXPO BRNO

Ústav krajinnprednaska-riaditelky-na-nature-expo-brno-2017ej ekológie SAV sa v týchto dňoch zúčastňuje na veľtrhu NATUR EXPO BRNO, ktorý sa koná v priestoroch výstaviska Brn o. Veľtrh NATnature-expo-brno-2017-2UR EXPO BRNO s podtitulom Veľtrh udržateľného života v krajine sa koná v  dňoch 11. – 14. 5. 2017. Hlavným organizátorom sú Veľtrhy Brno, a.s.  Na  spoluorganizácii sa podieľa viac ako 17 partnerov. Jedným z nich je aj Ústav krajinne j ekológie SAVInfo.pdf

nasi-pracovnici-v-stanku-uke-sav-na-expo-nature-brno-2017 navstevnici-pri-nasom-stanku

13. júna 2016

Landscape and Landscape Ecology

17th International Symposium, 27 – 29 May, 2015, Nitra SlovakiaSLE 2015

Book of abstracts for download

Book of proceedings for download

Link na webstránku sympózia