Základné info

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Adamčeková, Edita

Odborná pracovníčka
edita.adamcekova@savba.sk 421 2 3229 3600
Barančok, Peter RNDr. , CSc.

Samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
peter.barancok@savba.sk 421 2 3229 3601
Barančoková, Mária RNDr., PhD.

Vedecká pracovníčka
maria.barancokova@savba.sk 421 2 3229 3602
Baránková, Zuzana Ing., PhD.

Vedecká pracovníčka
zuzana.valkovcova@savba.sk 421 2 3229 3626
Bezák, Peter Mgr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
peter.bezak@savba.sk 421 2 3229 3632
Bezáková, Magdaléna RNDr., PhD.

vedecký pracovník
magdalena.bezakova@savba.sk 02/ 3229 3632
Bohunická, Tatiana

Odborná pracovníčka
tatiana.bohunicka@savba.sk 421 2 3229 3625
Boltižiar, Martin Prof. PaedDr. PhDr. RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
martin.boltiziar@savba.sk 421 2 3229 3633
Borovská, Jana RNDr., PhD.

Vedecká pracovníčka
jana.borovska@savba.sk 421 2232293634
Borovský, Igor Ing.

Odborný pracovník
igor.borovsky@savba.sk 421 2 3229 3635
Černecký, Ján Mgr.

interný doktorand
jan.cernecky@savba.sk 0903/298345
David, Stanislav Doc. PaedDr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
stanislav.david@savba.sk 0908 205292, 421 2 3229 3636
Dobrovodská, Marta RNDr., PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka, vedúca oddelenia
marta.dobrovodska@savba.sk 421 2 3229 3604, (3642)
Ďuricová, Helena

Gajdoš, Peter RNDr., CSc.

Samostatný vedecký pracovník, vedúci pobočky Nitra
p.gajdos@savba.sk 421 2 3229 3638
Gašparovičová, Petra Mgr., PhD.

vedecká pracovníčka
Gerhátová, Katarína Mgr., PhD.

Vedecká pracovníčka
katarina.gerhatova@savba.sk 421 2 3229 3639
Gusejnov, Simona Mgr.

interný doktorand
simona.gusejnov@savba.sk
Halabuk, Andrej Mgr., PhD.

Vedecký pracovník
andrej.halabuk@savba.sk 421 2 3229 3640
Halada, Ľuboš RNDr., CSc.

Samostatný vedecký pracovník, zástupca riaditeľky
lubos.halada@savba.sk 02/3229 3641
Hilbert, Hubert RNDr., PhD.

vedecký pracovník
hubert.hilbert@savba.sk
Hladká, Alexandra Mgr.

interný doktorand
alexandra.hladka@savba.sk +4212232293634
Hreško, Juraj Prof. RNDr., CSc.

Samostatný vedecký pracovník
nrukhres@savba.sk 037/7335738 kl. 216
Hurajtová, Natália Mgr.

interný doktorand
n.hurajtova@savba.sk 421 2 3229 3643
Hutárová, Daniela Mgr., PhD.

Vedecká pracovníčka
daniela.hutarova@savba.sk 421 2 3229 3606
Izakovičová, Zita Doc. RNDr., PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka, riaditeľka
zita.izakovicova@savba.sk 421 2 3229 3607
Kalivoda, Henrik Mgr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník, zástupca riaditeľky
henrik.kalivoda@savba.sk 02 3229 3608
Kalivodová, Michaela RNDr.

interný doktorand
michaela.kalivodova@savba.sk 421 2 3229 3609
Kalužáková, Eva

Kanka, Róbert RNDr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
robert.kanka@savba.sk 421 2 3229 3610
Kenderessy, Pavol Mgr., Ph.D.

Vedecký pracovník
pavol.kenderessy@savba.sk 421 2 3229 3611
Klimantová, Alexandra Mgr., PhD.

Vedecký pracovník
alexandra.klimantova@savba.sk 421 2 3229 3643
Kocmanová, Alexandra Mgr.

Odborná pracovníčka – knnihovníčka
kniha-uke@savba.sk 421 2 3229 3612
Kollár, Jozef Mgr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
j.kollar@savba.sk 421 2 3229 3613
Košanová, Svetlana Ing.

interný doktorand
svetlana.kosanova@savba.sk 02/32293647
Kozelová, Ivana Mgr., PhD.

vedecká pracovníčka
ivana.kozelova@savba.sk 421 2 3229 3615
Krajčovičová, Cecília

Krajňáková, Ingrid Mgr.

interný doktorand
ingrid.krajnakova@savba.sk 02/ 3229 3605
Krnáčová, Zdena RNDr., PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka
zdena.krnacova@savba.sk 421 2 3229 3616
Kubáčková, Andrea Mgr.

Odborná pracovníčka
andrea.kubackova@savba.sk 421 2 3229 3624
Kubicová, Zuzana Ing.

Vedúca ekonomicko-technického úseku
zuzana.kubicova@savba.sk 421 2 3229 3617
Laco, Ivan Mgr., PhD.

vedecký pracovník
ivan.laco@savba.sk 421 2 3229 3618
Lagovský, Vladimír

vladimir.lagovsky@savba.sk 044/5295273
Lieskovská, Dana Mgr., PhD.

vedecký pracovník
dana.lieskovska@savba.sk
Lieskovský, Juraj Mgr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
juraj.lieskovsky@savba.sk 421 2 3229 3646
Lucová, Miloslava Ing.

Odborná pracovníčka
miloslava.lucova@savba.sk 421 2 3229 3625
Mamedowa, Yuna Ing.

interný doktorand
yuna.mamedova@savba.sk +421902104870
Matušicová , Noémi RNDr., PhD.

Vedecká pracovníčka
noemi.matusicova@savba.sk 421 2 3229 3634
Merganičová, Katarína Dr.nat.techn. Ing., PhD.

vedecký pracovník
katarina.merganicova@savba.sk
Miklós, László Dr.h.c. Prof. RNDr., DrSc.

Vedúci vedecký pracovník
laszlo.miklos@savba.sk +421 918 648 170
Miklósová, Viktória RNDr., PhD.

vedecký pracovník
viktoria.miklosova@savba.sk 421 2 3229 3619
Mojses, Matej Ing., PhD.

Vedecký pracovník
matej.mojses@savba.sk 421 2 3229 3647
Moyzeová, Milena RNDr., PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka
milena.moyzeova@savba.sk 421 2 3229 3620
Orbánová, Eva

Odborná pracovníčka-redakčná tajomníčka
eva.orbanova@savba.sk 421 2 3229 3621
Oszlányi, Július Ing., CSc.

Vedúci vedecký pracovník
julius.oszlanyi@savba.sk 421 2 3229 3622
Palaj, Andrej Mgr., PhD.

vedecký pracovník
andrej.palaj@savba.sk 421 2 3229 3623
Piscová, Veronika Mgr., PhD.

Vedecká pracovníčka
veronika.piscova@savba.sk 421 2 3229 3648
Ponecová, Zuzana Mgr.

Odborná pracovníčka
zuzana.ponecova@savba.sk 421 2 3229 3649
Purgat, Pavol Mgr.

interný doktorand
pavol.purgat@savba.sk 421 2 3229 3648
Raniak, Andrej Ing.

interný doktorand
andrej.raniak@savba.sk +421902067832
Rusňák, Tomáš Mgr., PhD.

vedecký pracovník
tomas.rusnak@savba.sk 421 2 3229 3646
Sklenar, Pavel

Šancová, Olivia

Odborná pracovníčka
olivia.sancova@savba.sk 421 2 3229 3625
Ševčíková, Helena

Odborná pracovníčka
helena.sevcikova@savba.sk 421 2 3229 3627
Šíblová, Zuzana Mgr.

interný doktorand
zuzana.siblova@savba.sk 02/ 3229 3605
Špulerová, Jana Ing., PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka
jana.spulerova@savba.sk 421 2 3229 3628
Štefunková, Dagmar Ing., PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka, vedecká tajomníčka
dagmar.stefunkova@savba.sk 421 2 3229 3629
Vlachovičová, Miriam Mgr., PhD.

Vedecká pracovníčka
miriam.vlachovicova@savba.sk 421 2 3229 3630